هدف از حضور در اینستاگرام

تمام کارهای شما در اینستاگرام، به هدف شما از انتخاب این شبکه اجتماعی برمی‌گردد. هدف شما از حضور در اینستاگرام، هر کدام از موارد زیر که باشد باید ابتدا آنها را مشخص کرده و سپس به نحوه تولید محتوای خود فکر کنید تا استراتژی موفقیت‌آمیزی در اینستاگرام داشته باشید. شناخت مخاطب یکی از مهم ترین […]

نوشتن توضیحات محصول

قبل از نوشتن توضیحات مربوط به محصولات خود لازم است موارد زیر را در نظر داشته باشید :   شناخت مشتری هدف شناسایی مشتری هدف و ارزش قائل شدن برای او در ارائه مطالبی که مناسب اوست، یکی از رموز اساسی در رسیدن به فروش محصول بیشتر می باشد که باید آن را در اولویت […]